www.mudanyamudanya.com


ZAMANIN SALKIMLARI
Öfkeli ?im?e?e benzetmi?tim zamany;
de?ilmi?, uyu?uk, miskin serseri...
Evsiz barksyz, bimekânmy?;
nerde sürttü?ü,
kime yüz verdi?i,
belli olmayan.

Çi?neyip salkymlary
ecel ?araby hazyrlayan,
güzel ayakly zaman:
– Olgunla?ty my ?arabyn?
– Ver güzelim, ver bakalym...
Ölümü senin elinden tadalym.


İhsan ÜREN