www.mudanyamudanya.com


Provence Bölgesinde bir pazar yeri

Fransa'nyn Provence Bölgesi'nde küçük bir kasaba pazary...

Rehberimiz bu kasabanyn pazarynyn, çevredeki en me?hur pazarlardan biri oldu?unu söyledi.

Pazardan alynacak en önemli ve en ünlü yiyeceklerden birinin de e?ek sosis ve sucuklary oldu?unu belirtti.

Tabi ki bizim ülkemizde bir dönem ya?anan, surlaryn altynda kaçak kesimlerinin yapyldy?y at eti-e?ek eti anylarymyz canlandy?y için olaya çok ta sycak bakamadyk.

Ama gruptan birkaç ki?i ve rehberimiz bunlardan satyn aldy, akabinde de otobüste herkese ikramda bulundular.

Merakymyza yenilerek tadyna baktyk. Beklentilerimizin ötesinde, hiçte fena de?ildi aslynda... Ama abartylacak bir tarafy da oldu?u söylenemez.

Zeytin tezgahynyn çe?itlili?i gerçekten ?a?yrtycy idi. Akla gelen ya da gelmeyen her baharatla kary?ymlary yapylmy?, göze ve gönüle son derece hitap eden tezgahlar zeytin zengini ülkemizde neden bunlar olamyyor dedirtiyordu.

Pazar; genelde bizimkileri çokça andyrsa da özellikle çiçek reyonlarynyn ve et ürünlerinin zenginlikleri açysyndan ülkemizdekilerden bir miktar ayrylyyordu.

MudanyaMudanya.com